Towarzystwo Kształcenia Artystycznego

Oficjalna witryna Towarzystwa Kształcenia Artystycznego: http://www.tka.vot.pl/

OGNISKO MUZYCZNE

TOWARZYSTWA  KSZTAŁCENIA  ARTYSTYCZNEGO  W  USTRONIU

oferta artystyczna na rok szkolny 2022/2023

ZAPISY

 1. Status ucznia Ogniska Muzycznego uzyskuje osoba, która zapoznała się i podpisała Regulamin Ogniska Muzycznego (osoba pełnoletnia) lub w imieniu której, do przestrzegania regulaminu zobowiązał się rodzic bądź opiekun prawny (dotyczy osoby niepełnoletniej).
 2. Status członka Towarzystwa Kształcenia Artystycznego uzyskuje osoba, która:
 3. Wypełniła i złożyła deklarację członkowską
 4. Uiściła roczną składkę członkowską w kwocie 30 zł (niezależnie od ilości zapisanych dzieci)
 5. Wypełniała i oddała załącznik do deklaracji – RODO
 6. Członkami TKA mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zapisy do ogniska muzycznego na rok szkolny 2021/2022 trwają od 1 czerwca 2021, zaś żeby uczeń otrzymał promocję do klasy wyższej i otrzymał świadectwo musi zostać zapisany przed 31 października 2021 roku.

OPŁATY

 1. lekcje 1×30 min./tyg. – 130 zł za miesiąc
 2. lekcje 1×45 min./tyg. – 180 zł za miesiąc
 3. lekcje 2×30 min./tyg. – 210 zł za miesiąc
 4. Istnieje możliwość zapisania dziecka na 2 instrumenty – wtedy opłata miesięczna za 2 lekcje w tygodniu 30 minutowe wynosi 260zł.
 5. wypożyczenie instrumentu – 25 zł za miesiąc (również w okresie wakacyjnym, jeśli nie został zwrócony)

Średnio miesięcznie:

 • 4 (x 45 min. lub x 30 min.) lub 8 (x 30 min) lekcji nauki gry na wybranym instrumencie,
 • 4( x 45 min.) lekcje teorii muzyki (warunek uruchomienia usługi – zgłoszenie min. 15 osób)

Czesne płatne jest w całości do czerwca bez względu na ilość lekcji, które wypadają w miesiącu. Dni wolne ustala kierownik TKA – uczniowie otrzymują kalendarium na cały rok szkolny. W miesiącach lipcu i sierpniu opłaty za czesne nie będą pobierane, prosimy o terminowe regulowanie opłat za wypożyczenie instrumentów.

Nieuczęszczanie na zajęcia z teorii muzyki nie powoduje zmniejszenia odpłatności.

 1. Opłaty należy regulować terminowo, tj. do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiac (np. do 20 września za wrzesień itp.), poprzez dokonanie przelewu na konto Towarzystwa Kształcenia Artystycznego w Ustroniu.
 2. Przelew, przekaz bankowy lub pocztowy na konto TKA: Towarzystwo Kształcenia Artystycznego, 43-450 Ustroń, Rynek 1, NR 11 1020 1390 0000 6802 0140 3260. W tytule przelewu należy podać nazwisko ucznia, nauczyciela i miesiąc za który wnoszona jest opłata.
 • wypożyczenie instrumentu – 25 zł/miesięcznie (płatne również w okresie wakacyjnym).

Opłaty należy regulować terminowo, tj. do 20 dnia każdego miesiąca, poprzez dokonanie przelewu na konto Towarzystwa Kształcenia Artystycznego w Ustroniu:

11 1020 1390 0000 6802 0140 3260

W tytule prosimy podawać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

 

PRZEBIEG NAUKI

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH – zajęcia indywidualne. Kształcimy na takich instrumentach, jak: fortepian, keyboard, akordeon, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, śpiew.

Nauka trwa 6 lat w ognisku I stopnia oraz 3 lata w ognisku II stopnia.

Każdy etap edukacyjny jest zakończony egzaminem dyplomowym. W trakcie roku szkolnego uczniowie występują na koncertach, popisach,na zakończenie każdego roku nauki uczniowie podchodzą do egzaminu i otrzymują świadectwo.

W przypadku rezygnacji ucznia z dalszej nauki czesne należy opłacić w całości za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja.

Kontakt do kierownika TKA mgr Agnieszki Durlow : +48 501 057 750

Skip to content
Koszyk0