Zapros nas do siebie

Grant – „Zaproś nas do siebie!”, który głównym organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

O projekcie

„Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział  w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie, otrzymają od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników i pracownic instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania,
  • rozwoju oferty programowej instytucji na kolejny rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Dla kogo?

Na udział w projekcie może liczyć 14 ośrodków, które zgłoszą się i zostaną wyłonione w otwartym naborze. W tym gronie znalazł się Miejski Dom Kultury “Prażakówka” w Ustroniu.

Projekt „Zaproś nas do siebie!” skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury.

Program nie jest skierowany do bibliotek, muzeów, teatrów oraz placówek oświatowych.

Translate »
Skip to content
Koszyk0