“Ustroń w oku kamery 2022”

Informacje

Data konkursu: 02 grudnia 2022 o godz. 8:00

Miejsce: Ustroń

Termin składania zgłoszeń: 15 września 2022 od godz. 8:00 - 18 listopada 2022 do godz. 16:00

Regulamin: Pobierz plik regulaminu

Formularz złoszenia: Pobierz plik formularzu zgłoszenia

Protokół zakończenia: Pobierz plik protokołu zakończenia


Opis konkursu

Miasto Ustroń oraz Miejski Dom Kultury „Prażakówka” wspólnie z miastem partnerskim Hajdúnánás ogłaszają konkurs fotograficzny. Nasza współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach od ponad 25 lat. Poprzez organizację konkursu chcemy jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców Ustronia a także turystów do przybliżenia naszego miasta mieszkańcom Hajdúnánás.

Po ogłoszeniu wyników miasta partnerskie wspólnie zaprezentują plan konkursu w formie wystawy internetowej.

Naszym celem jest przedstawienie ludzi, architektury i  środowiska przyrodniczego obu miast z subiektywnego punktu widzenia autorów.

1. Organizator konkursu:

 • Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
 • Miasto Ustroń
 • Miasto partnerskie Hajdúnánás

2. Cele konkursu:

 • Popularyzacja miasta, jego walorów krajobrazowych, kulturalnych
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników

3. Uczestnicy:

 • Konkurs ma charakter ogólnopolski
 • Konkurs bez ograniczeń wiekowych

4.Tryb zgłaszania:

 • Prace należy nadesłać do 18.11.2022 r. na adres: mdk@ustron.pl

5. Kryteria jakie muszą spełniać prace:

 • KATEGORIE TEMATYCZNE DO WYBORU:

I.   Miasto (architektura)

II. Ludzie (osoby tu mieszkające, zawody, wydarzenia itp.)

III. Krajobraz (prezentacja środowiska przyrodniczego)      

IV. Świat oczami Ustroniaków (w tej kategorii zdjęcia mogą zgłaszać osoby mieszkające
w Ustroniu lub tutaj urodzone, mile widziane zdjęcia wykonane w
Hajdúnánás).

 • TECHNIKA WYKONANIA: zdjęcie cyfrowe
 • FORMAT: zdjęcie w wysokiej rozdzielczości (1-2 MB)
 • ZAŁĄCZNIKI: uczestnik zobowiązany jest do pobrania i podpisania formularza zgłoszeniowego (załączniki nr 1 oraz 2)
 • WARUNKI UDZIAŁU:
  ⋅Zdjęcie musi być zrobione w roku 2022
  ⋅Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w każdej kategorii tematycznej (minimalnie jedno zdjęcie w jednej kategorii tematycznej)

6.Nagrody i wyniki:

 • Wyniki konkursu będą ogłoszone w dniu 02.12.2022 r. na FB i na stronach internetowych MDK „Prażakówka” oraz Miasta Ustroń.
 • Rozdanie nagród nastąpi 04.12.2022 r. na ustrońskim rynku (dokładna godzina zostanie podana podczas ogłoszenia wyników w dniu 02.12.2022 r.).
 • Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
 • W każdej kategorii tematycznej przyznane zostanie I, II i III miejsce oraz wyróżnienie.
 • Jury ma prawo przyznać Nagrodę Specjalną – Grand Prix konkursu dla jednej osoby/za jedno zdjęcie spośród wszystkich kategorii tematycznych.
 • Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub dokonania innego niż podany w ust. 5 podziału nagród. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.

 


Mapa

Translate »
Skip to content
Koszyk0