Konkurs plastyczny “Segreguj (do) rzeczy”

Informacje

Data konkursu: 11 listopada 2022 o godz. 19:00

Miejsce: MDK – sala widowiskowa

Termin składania zgłoszeń: 12 października 2022 od godz. 8:00 - 02 listopada 2022 do godz. 23:59

Regulamin: Pobierz plik regulaminu

Formularz złoszenia: Pobierz plik formularzu zgłoszenia

Protokół zakończenia: Pobierz plik protokołu zakończenia


Opis konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na plakat związany z hasłem “Segreguj (do) rzeczy”

Cele:

    • propagowanie nawyków prawidłowej segregacji odpadów;zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska poprzez ograniczenie wytwarzania odpadów;

    • rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej;

    • kształtowanie poczucia harmonii życia człowieka z przyrodą;

    • zrozumienie konieczności ochrony środowiska nie tylko w miejscu zamieszkania, ale też poza nim;

    • promowanie postaw sprzyjających ochronie przyrody i piętnowanie zachowań prowadzących do niszczenia degradacji naturalnego środowiska.

Komisja Konkursowa oceniać będzie prace w kategoriach:

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-II szkoły podstawowej

II grupa wiekowa – uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej

III grupa wiekowa – uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej

IV grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

V grupa wiekowa – uczniowie szkół średnich oraz dorośli

Format prac:

Samodzielne wykonanie przez uczestnika pracy w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, wyklejanie, kolaż, mieszana technika oraz grafika komputerowa. Nie przyjmujemy rzeźb oraz form przestrzennych.

Format prac płaskich: od A3 do A2;

Prosimy o czytelne opisanie pracy z tyłu (wzór opisu prac: imię i nazwisko/wiek autora/szkoła i klasa/adresi nr telefonu);

Nie przyjmujemy prac zbiorowych. Uczestnik konkursu dostarcza tylko 1 pracę.


Mapa

Translate »
Skip to content
Koszyk0