II Rzeczpospolita na Śląsku Cieszyńskim – debata

Informacje

Start wydarzenia: 10 października 2019 o godz. 17:00

Miejsce: MDK – sala nr 7 - Ustroń, ul. Daszyńskiego 28

Wstęp: Wstęp wolny


Opis

Program nowoczesności i cywilizacyjnego postępu – nowoczesne idee w polityce społecznej, kulturze i nauce na Śląsku w II RP. Śląska autonomia i polityka wojewody Grażyńskiego. Budowanie nowej infrastruktury na Śląsku Cieszyńskim. Lewica i idee postępowe na Śląsku. Wychowanie do nowoczesności, szkolnictwo i oświata, rozwój polskich szkół średnich, szkolnictwo wyższe, rola wybitnych nauczycieli i ich wpływ na formowanie późniejszych generacji polskiej kultury.

W debacie wezmą udział: Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn, Grażyna Kubica-Heller, etnografka i socjolożka, Marek Zieliński, historyk sztuki, dyrektor Ars Cameralis Silesiae Superioris


Mapa