Towarzystwo Kształcenia Artystycznego

OGNISKO MUZYCZNE TOWARZYSTWA KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO W USTRONIU
oferta artystyczna na rok szkolny 2017/2018
I. ZAPISY
1. Status ucznia Ogniska Muzycznego uzyskuje osoba, która zapoznała się i podpisała Regulamin Ogniska Muzycznego (osoba pełnoletnia) lub w imieniu której, do przestrzegania regulaminu zobowiązał się rodzic bądź opiekun prawny (dotyczy osoby niepełnoletniej).
2. Status członka Towarzystwa Kształcenia Artystycznego uzyskuje osoba, która:
a) Wypełniła i złożyła deklarację członkowską
b) Uiściła roczną składkę członkowską w kwocie 30 zł (niezależnie od ilości zapisanych dzieci).
c) Członkami TKA mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
Zapisy do ogniska muzycznego na rok szkolny 2017/2018 trwają od 1 czerwca 2017, zaś żeby uczeń zaliczył rok i otrzymał świadectwo musi zostać zapisany przed 31 października 2017 roku.

II. OPŁATY

– przedszkole muzyczne – 70zł/miesięcznie
– gra na instrumencie – jedna 30 minutowa lekcja w tygodniu – 100 zł/miesięcznie
– gra na instrumencie – jedna 45 minutowa lekcja w tygodniu – 140 zł/miesięcznie
– gra na instrumencie – dwie 30 minutowe lekcje w tygodniu – 160 zł/ miesięcznie
(istnieje możliwość zapisania dziecka na 2 instrumenty).
– wypożyczenie instrumentu – 20 zł/miesięcznie ( płatne również w okresie wakacyjnym)
Opłaty należy regulować terminowo, tj. do 20 dnia każdego miesiąca, poprzez przelewy na konto Towarzystwa Kształcenia Artystycznego w Ustroniu:
11 1020 1390 0000 6802 0140 3260
W tytule prosimy podawać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata. W szczególnych przypadkach opłaty można dokonywać u kierownika TKA wyłącznie w czasie przerw między zajęciami.
Czesne płatne jest w całości do czerwca bez względu na ilość lekcji, które wypadają w miesiącu. Dni wolne ustalone są zgodnie z obowiązującym kalendarzem nauki szkolnej (będą podane w kalendarzu). W miesiącach lipcu i sierpniu opłaty za czesne nie będą pobierane. W sytuacjach losowych możliwe jest zwolnienie z części opłaty za czesne zgodnie z pkt. 6 Regulaminu.

III. PRZEBIEG NAUKI

PRZEDSZKOLE MUZYCZNE – oferta skierowana do dzieci najmłodszych w wieku 3-6 lat. Są to zajęcia szeroko umuzykalniające ( śpiew, taniec, rytmika) odbywają się raz w tygodniu, trwają 45 minut. Zajęcia w grupach 4-7 osobowych. Nauka trwa rok, istnieje możliwość kontynuowania nauki w przedszkolu muzycznym w następnych latach.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH – zajęcia indywidualne. Kształcimy na takich instrumentach, jak: fortepian, keyboard, akordeon, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka (nowość) oraz śpiew rozrywkowy. Nauka trwa 6 lat w ognisku I stopnia oraz 3 lata w ognisku II stopnia. Każdy etap edukacyjny jest zakończony egzaminem dyplomowym. W trakcie roku szkolnego uczniowie występują na koncertach, popisach, na zakończenie każdego roku nauki podchodzą do egzaminu.