Towarzystwo Kształcenia Artystycznego

Oficjalna witryna Towarzystwa Kształcenia Artystycznego: http://www.tka.vot.pl/

PRZEDSZKOLE MUZYCZNE – oferta skierowana do dzieci najmłodszych w wieku 3-5 lat. Są to zajęcia umuzykalniające ( śpiew, taniec, rytmika, poznawanie instrumentów), odbywają się raz w tygodniu, trwają 45 minut. Zajęcia w grupach do maksymalnie 10 osób. Nauka trwa rok, istnieje możliwość kontynowania nauki w przedszkolu muzycznym w następnych latach.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH – zajęcia indywidualne. Kształcimy na takich instrumentach, jak: fortepian, keyboard, akordeon, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon oraz śpiew rozrywkowy.
Nauka trwa 6 lat w ognisku I stopnia oraz 3 lata w ognisku II stopnia. Przy ognisku działa orkiestra, zwana Filharmonią Ustrońską, udział dla wszystkich uczniów TKA jest bezpłatny. Każdy etap edukacyjny jest zakończony egzaminem dyplomowym. W trakcie roku szkolnego uczniowie występują na koncertach, popisach, na zakończenie każdego roku nauki uczniowie podchodzą do egzaminu.

43-450 Ustroń, Rynek 1,
telefon kontaktowy: +48 501 057 750
numer konta: 11 1020 1390 0000 6802 0140 3260

v-ce prezes: Elżbieta Sikora
kierownik: Agnieszka Durlow