Towarzystwo Kształcenia Artystycznego

Oficjalna witryna Towarzystwa Kształcenia Artystycznego: http://www.tka.vot.pl/

 

OGNISKO MUZYCZNE TOWARZYSTWA KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO W USTRONIU

oferta artystyczna na rok szkolny 2018/2019

  • ZAPISY
  1. Status ucznia Ogniska Muzycznego uzyskuje osoba, która zapoznała się i podpisała Regulamin Ogniska Muzycznego (osoba pełnoletnia) lub w imieniu której, do przestrzegania regulaminu zobowiązał się rodzic bądź opiekun prawny (dotyczy osoby niepełnoletniej).
  2. Status członka Towarzystwa Kształcenia Artystycznego uzyskuje osoba, która:
  3. Wypełniła i złożyła deklarację członkowską
  4. Uiściła roczną składkę członkowską w kwocie 30zł (niezależnie od ilości zapisanych dzieci)
  5. Członkami TKA mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zapisy do ogniska muzycznego na rok szkolny 2018/2019 trwają od 1 czerwca 2018, zaś żeby uczeń zaliczył rok i otrzymał świadectwo musi zostać zapisany przed 31 października 2018 roku.

  • OPŁATY

 – przedszkole muzyczne – 70 zł/miesięcznie

– gra na instrumencie – jedna 30 minutowa lekcja w tygodniu – 100 zł/miesięcznie

– gra na instrumencie – jedna 45 minutowa lekcja w tygodniu – 140 zł/miesięcznie

– gra na instrumencie – dwie 30 minutowe lekcje w tygodniu – 170 zł/ miesięcznie

(istnieje możliwość zapisania dziecka na 2 instrumenty).

– wypożyczenie instrumentu – 25 zł/miesięcznie (płatne również w okresie wakacyjnym).

Opłaty należy regulować terminowo, tj. do 20 dnia każdego miesiąca, poprzez dokonanie przelewu na konto Towarzystwa Kształcenia Artystycznego w Ustroniu:

11 1020 1390 0000 6802 0140 3260

W tytule prosimy podawać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata.

Czesne płatne jest w całości do czerwca bez względu na ilość lekcji, które wypadają w miesiącu. Dni wolne ustala kierownik TKA – uczniowie otrzymują kalendarium na cały rok szkolny.

W miesiącach lipcu i sierpniu  opłaty za czesne nie będą pobierane, prosimy o terminowe regulowanie opłat za wypożyczenie instrumentów.

W sytuacjach losowych możliwe jest zwolnienie z części opłaty za czesne zgodnie z pkt. 6 Regulaminu TKA (zwolnienie z opłaty musi być skonsultowane z kierownikiem TKA).

  • PRZEBIEG NAUKI

 PRZEDSZKOLE MUZYCZNE – oferta skierowana do dzieci najmłodszych w wieku 3-5 lat. Są to zajęcia umuzykalniające ( śpiew, taniec, rytmika, poznawanie instrumentów),  odbywają się raz w tygodniu, trwają 45 minut. Zajęcia w grupach do maksymalnie 10 osób. Nauka trwa rok, istnieje możliwość kontynuowania nauki w przedszkolu muzycznym w następnych latach.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH – zajęcia indywidualne. Kształcimy na takich instrumentach, jak: fortepian, keyboard, akordeon, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon oraz śpiew rozrywkowy. Nauka trwa 6 lat w ognisku I stopnia oraz 3 lata w ognisku II stopnia. Przy ognisku działa orkiestra, zwana Filharmonią Ustrońską, udział dla wszystkich uczniów TKA  jest bezpłatny.

Każdy etap edukacyjny jest zakończony egzaminem dyplomowym. W trakcie roku szkolnego uczniowie występują na koncertach, popisach, na zakończenie każdego roku nauki uczniowie podchodzą do egzaminu.