Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych

Informacje

Data konkursu: 05 marca 2019 o godz. 11:00

Miejsce: MDK – sala widowiskowa

Termin składania zgłoszeń: 22 lutego 2019 od godz. 8:00 - 26 lutego 2019 do godz. 16:00

Regulamin: Pobierz plik regulaminu

Formularz złoszenia: Pobierz plik formularzu zgłoszenia

Protokół zakończenia: Pobierz plik protokołu zakończenia


Opis konkursu

Cele:

– orientacja na rynku lokalnej amatorskiej twórczości teatralnej
– budzenie fascynacji teatrem
– popularyzacja kultury i piękna żywego słowa
– rozbudzanie wyobraźni twórczej
– skłanianie do poszukiwań różnorodnych rozwiązań artystycznych

Do przeglądu zapraszamy amatorskie zespoły teatralne w kategoriach:
– teatry dziecięce – klasy I-VIII szkół podstawowych

https://pixabay.com/illustrations/man-silhouette-curtain-stage-115394/

 


Mapa