Konkurs Lampionowy „Światełko do nieba”

Informacje

Data konkursu: 13 stycznia 2019 o godz. 16:30

Miejsce: Rynek

Termin składania zgłoszeń: 02 stycznia 2019 od godz. 8:00 - 03 stycznia 2019 do godz. 16:00

Regulamin: Pobierz plik regulaminu

Formularz złoszenia: Pobierz plik formularzu zgłoszenia

Protokół zakończenia: Pobierz plik protokołu zakończenia


Opis konkursu

Konkurs na lampion „Światełko do nieba” odbywa się w ramach
27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Prażakówka”

Cele konkursu:

• Przybliżenie idei wolontariatu
• Wspieranie pasji i zainteresowań społeczeństwa
• Popularyzowanie kreatywności wśród różnych pokoleń

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież oraz dorośli

Oświadczenie dotyczące danych osobowych.


Mapa