Wyjście do Leśnego Parku Niespodzianek w ramach Wakacji z Prażakówką